VT-10 Installationsvagledning för installation i motorrummet