Opprett destinasjoner

Opprett destinasjoner

Du har muligheten til å automatisere navngivning og klassifisering av destinasjoner du besøker ofte. For å opprette destinasjoner klikker du på "Destinasjoner" i menyen til venstre for startskjermen. Her kan du legge til de fleste besøkte destinasjoner. Veibeskrivelsen vil da automatisk klassifisere og navngi ruter til og fra disse destinasjonene.

9_destinationer.png 

  1. Skriv inn navnet på destinasjonen.
  2. Sett inn adressen.
  3. Angi et mål som alltid gjelder for adressen.
  4. Klassifiser destinasjonen som privat /erverv.
  5. Marker et område på kartet.
  6. Klikk lagre 

TIPS: Marker f.eks. parkeringsplassen. Trekk i de hvite prikker på den røde sirkel for å gjøre området større eller mindre.

Denne prosedyren vil angi et navn på turen i rutelistene når du har besøkt den angjeldende adresse, f.eks. Hangarveien 21, 3241 Sandefjord.

 

Opprett destinasjon for en tidligere tur

Når du har begynt å kjøre, kan det være lurt å lage destinasjoner fra steder du har besøkt tidligere. Lag en destinasjon fra en tidligere tur på rutelistene ved å trykke på sirkelen som ligger utenfor den adressen som vist på bildet nedenfor:

9.1_destinationer.png

Når du klikker på sirkelen, kan du skrive inn navnet på destinasjonen, hensikten etc. Informasjonen du angir for stedet, blir automatisk brukt på dine tidligere turer som også fremover blir brukt når du besøker adressen på nytt.