Klassifiser turer

Når du begynner å kjøre de første turene, ser kjøreplanen slik ut:

3.png

Her kan du klassifisere turene som privat eller erverv, og angi formålet med hver tur. Private turer er illustrert med et hus og erverv med en mappe.

privat.png  = Privat

erhverv.png  = Jobb

Godtgjørelsen forsvinner på private reiser, og pålegges erverv. Du kan derfor alltid holde oversikt over den individuelle reisenes godtgjørelse for den valgte perioden.

Tips: Opprett de mest brukte ervervs- og privat adressene under "Destinasjoner", og Autolog vil automatisk klassifisere turene til disse adressene. Se mer under avsnittet "Opprett destinasjoner".