Oversikt over ikoner

Ruteikoner

download.png = Nye ruter. dvs. ruter du ikke har redigert/sendt til godkjenning.

flueben.png = Turen er «Ferdig» og sendt til godkjenning.

 

Turklassifikation

erhverv.png = Jobb

privat.png = Privat

 


Turstatusindikasjon (Team)

godkendt.png = Kontroller- Godkjent - Turen er godkjent når den oppfyller kriteriet for kjøreboken.

afvist.png = Kontroller-Avvist– Turen er avvist, fordi den ikke kan brukes til kjøreboken.

l_s.png = Tur "Låst" - Turen behandles av kontrolleren og overføres til "Lønn" og kan ikke endres.

 

Tur indikasjons boks

flettet-gr_.png   = Turen er slått sammen med minst en annen tur.

manual.png   = Turen er opprettet manuelt.

redigeret.png = Turen har blitt redigert i f.eks. tid, adresse eller antall km.