Opprett manuell rute

Av og til er det nødvendig å opprette manuelle ruter i loggboken.  For å opprette en manuell rute, må du trykke på pluss tegnet til høyre for Ny- liste.

8_manuel_rute.png

Du vil da bli sendt til et nytt vindu hvor du kan legge inn ruteinformasjonen:

  1. Velg hvilket kjøretøy som brukes på turen, og hvilken fører som har kjørt turen.
  2. Skriv deretter inn startadressen for turen og sett inn dato / klokkeslett når reisen er startet.
  3. Skriv deretter inn sluttadressen til turen og sett inn dato / klokkeslett.
  4. Du kan sette inn avstanden som er reist i km, eller la systemet beregne hvor lang reisen var *.
  5. Klassifiser turen som privat eller erverv og gi den et formål.
  6. Hvis nødvendig, skriv et notat (f.eks. Hvorfor turen ble opprettet manuelt). 

Turen vil nå bli registrert på kartet. Husk å lagre for å fullføre opprettelsen av turen. 

 

* Systemet beregner og vises først på kartet når du har satt inn start- og sluttposisjonene.