Slå sammen ruter

Slå sammen ruter

Du kan slå sammen ruter slik at de vises som en lang tur. Du gjør dette ved å sette kryss på de rutene som skal slås sammen. Velg deretter knappen image_2019_02_21T12_36_28_868Z.png nederst på skjermen, og ruter slås sammen.

7_alt_om_fletning.png

Du kan bare slå sammen ruter som har de samme forholdene som klassifisering, formål eller prosjekt. En rute som er slått sammen, vil få en grå markering og ett slå sammen ikon flettet-gr_.png.

 

TIPS: Hvis du setter kryss foran reisen og trykker på rediger kan du se hvilke reiser sammenligningen stammer fra.