Hva vil oppgraderingen bety for meg?

Generelt betyr det at du skal jobbe på et nytt system. Alle behovene dere har idag, dekkes også i det nye systemet. Vår nye platform gjør det enklere og raskere for våre brukere. Man kan si at det er en versjon 2.0.