Bluetooth funktionen er deaktiveret for at optimere batterilevertiden.

Dataloggeren har 3 tilstande. Aktiv, Passiv og Slukket.

Tilstand

Beskrivelse

Aktiv tilstand

Når loggeren aktiveres, giver den beskeden ”Satellites positioning”, og grøn lampe blinker. Når satellitterne er ”fundet”, giver den beskeden ”Satellites fixed”, og rød lampe begynder at blinke, hvilket betyder, at dataloggeren begynder at logge din rute.

Passiv tilstand

Dataloggeren er i ”dvale” og bruger derfor næsten ingen strøm. Ved Passiv (dvale) tilstand er alle lamper slukket. Enheden går automatisk i dvale når bilen har holdt stille i 10 min.

 

Slukket tilstand

Dataloggeren vil ikke reagere på bevægelse og bruger ingen strøm. Den skal aktiveres ved at holde den midterste knap inde i 3 - 4 sekunder.

 

Dataloggeren opfanger vibrationer fra bilen.

Dataloggeren har en indbygget vibrationssensor. For at vibrationerne fra bilen kan opfanges og for at få det bedste GPS signalet, anbefales det at loggeren placeres på instrumentbrættet ved forruden. Da det ikke er alle biler, der vibrerer lige kraftigt ved start, kan det ikke garanteres, at dataloggeren altid kan aktiveres på denne måde, hvorfor manuel aktivering kan være nødvendig (Bemærk, at et lille ”puf” ofte kan aktivere dataloggeren, hvis ikke bilens vibrationer klarerer opgaven).

Manuel aktivering ved tryk på midterste knap

Aktiver knappen (den midterste knap) - Aktiveres loggeren ikke ved vibrationer, kan den altid aktiveres ved at holde den midterste knap nede i 3 - 4 sekunder.

Automatisk start ved permanent strømforsyning (anbefales!)

Dataloggeren kan tilsluttes permanent strømforsyning via adapteren til cigarettænderen eller et 12 V. stik og vil herved altid starte når bilen startes. Autolog anbefaler denne løsning.

Opladning

Hurtigste opladningsmetode er ved at tilslutte enheden til 220V via den medfølgende 220V adapter. Alternativt kan enheden oplades i bilen via den medfølgende adapter til cigarettænderen. Er cigarettænderen optaget af andet hardware kan den udleverede splitter benyttes.

Bedste måde at bruge enheden på

For at opnå bedst mulig brug af enheden, anbefales det at enheden tændes ved dagens start og slukkes når man kommer hjem. I løbet af dagen bør enheden være tilslutter cigarettænderen via den medfølgende adapter. Er cigarettænderen optaget af andet hardware en splitter benyttes (medfølger ikke i pakken).

Hvis enheden sidder til strøm i bilen og den er slukket, vågner den når bilen startes!

Enheden bør ligge i forruden med forsiden opad for at have bedst mulige signal. Signaldæmpningen i bilen afhænger dog af biltypen og i nogle biler kan enheden ligger ved fx gearstangen, men brugeren skal være klar over at man risikerer huller i dataene hvis enheden dækkes til fx hvis den lægges i handskerummet. Disse data/tabte ruter kan IKKE genskabes automatisk og vil manuelt skulle skrives ind i programmet.

Strømindikator status (grønt blink i midterste knap)

  1. Pause tilstand - Strømlampen slukket:

                             Lader                                                                             : Strømlampe blinker 2 gange

                             Opladet                                                                         : Strømlampe slukket

  1. Normal tilstand - Strømlampe blinker:

                             Lader                                                                             : Strømlampe blinker 2 gange

                             Opladet                                                                         : Strømlampe blinker 1 gang

  1. Ved USB ledning tilsluttet:

                             Lader                                                                             : Strømlampe blinker 2 gange

                             Opladet                                                                         : Strømlampe blinker 1 gang

 

GPS Indikator status (rødt blink)

  1. Pause tilstand : GPS Fix lampen er slukket
  2. Normal tilstand, når GPS signal aktiv : GPS Fix lampen blinker

 

GPS datalogger lampe (Gult blink)

Gult blink i midterlinien                                                                          : Logdata indskrives Autologgeren

 

Dataloggerens funktioner

Funktion

Hvordan?

Tænd/Sluk DataloggereN

 

Aktiver datalogger

Tryk og hold den midterste knap nede i 2 sekunder. Ved sluk høres 4 toners lydsignal. Ved tænd høres meldingen ”Satellite positioning”

Hvis loggeren ikke automatisk blev aktiveret ved vibrationer eller en permanent strømforsyning, kan det skyldes, at den er slukket. (Se ovenfor).

Volumen op/ned

Der skrues ned og op for lyden ved korte tryk på henholdsvis den højre og venstre knap.

Tænd/sluk indikator lamper

For at tænde eller slukke indikator lamperne, skal både venstre og højre knap holdes nede i 2 sekunder. Dette kan specielt være godt, hvis man kører om natten.