Kort brugt til adgangskontrol

Når en medarbejder ønsker adgang til en bygning, holdes et adgangskort op til en kortlæser siddende ved firmaets indgangsdør. Firmaets computer system afgør om personen, må få adgang til bygningen, ved at kontrollere kortets nummer i en lokal database. Er personen med dette kort stadig ansat ? Må personen med dette kort få adgang til denne bygning på denne ugedag eller den tid af døgnet ? Disse spørgsmål afgøres af en computer, som kommunikerer lokalt med kortlæseren og styrer en elektrisk lås i døren, hvis der skal gives adgang.

BEMÆRK:
Mange adgangskontrol anlæg læser kun 24 bit af kortets nummer, hvilket giver andre numre end hvis man læser det fulde kortnummer. Dette kan give udfordringer når et eksisterende kortnummer, skal matches op mod det fulde kortnummer som Ecofleet trackere leverer.

Læs hele teorien omkring dette - KLIK HER

Adgangskortet brugt i Ecofleet SeeMe

Oftest ønsker et firma, som allerede anvender kort til adgangskontrol, at de samme kort kan anvendes både til adgangskontrol, samt til at logge ind i firmaets køretøjer.

Et køretøj har ikke den samme mulighed for at kontrollere om kortet må anvendes, ved at en computer spørger i en database. Bilen kan være parkeret i en p-kælder eller på anden måde være afskåret fra med omverden mht data kommunikation.

Når chaufføren sætter tænding på køretøjet, aktiveres en beeper/hyler, for at minde om at kortet skal scannes. Når kortet scannes, sendes kort nummeret til Ecofleet serveren vha den i bilen monterede GPS tracker. Når nummeret modtages på serveren, konverteres det til det ønskede format, og kontrolleres op mod en liste af allerede indtastede medarbejdere.

Hvis der forefindes en registreret medarbejder, vil denne persons navn optræde sammen med de data som trackeren sender ind for netop denne tur.

Hvis kort nummeret ikke genkendes, vil vores system automatisk oprette en FALSK bruger for at gemme det ukendte kortnummer. En FALSK bruger oprettes med registreringnummeret for det køretøj hvor kortet er scannet, som personens fornavn, og med tidspunktet for scanningen i køretøjet som personens efternavn. Vi har således mulighed for senere at finde ud af, hvem der kørte det pågældende køretøj på det pågældende tidspunkt.

For at undgå at disse FALSKE brugere oprettes, skal man, før en person logger ind i et køretøj, oprette vedkommende i Ecofleet SeeMe platformen, ved at indtaste email, fornavn, efternavn samt personens kortnummer.

Kortets nummer kan f.eks. aflæses med:

 • En bordscanner koblet på en computer, eller
 • En app i en android smartphone med NFC slået til

Kort scanning med en bordscanner

En kort-scanner kobles på en USB port på en Windows computer, og når kortet lægges i kortlæseren, sendes tallet ind til computeren, som om det kom fra et tastatur. Dvs. du stiller blot musen, der hvor du ønsker kortes nummer indtastet og scanner kortet. Nummeret leveres oftest som omvendt HEX.

BEMÆRK:
Nogle bordscannere kan aflevere kortets nummer som et decimal tal eller i HEX format.
Se: KONVERTERING AF KORTNUMRE

Konvertering af kort numre Kort scanning med en Android smartphone

Et 13,56 MHz MIFARE kort kan ofte scannes med en android telefon, ved at installere App’en kaldet NFC TOOLS.

 1. Slå NFC til på telefonen
 2. Start App’en NFC TOOLS
 3. Læg kortet på et bord og læg telefonen ovenpå kortet
 4. Her er kortet scannet og vist i retvendt HEX format:
  1E9184C9 ( vist som 1E:91:84:C9 )

Det samme tal vist i omvendt HEX ville hedde: C9:84:91:1E

Se: KONVERTERING AF KORTNUMRE herunder.


Afhængig af den tracker og kortlæser som er monteret i bilen, afleveres kortets nummer på vores server som DECIMAL tal, i HEX format eller i omvendt HEX format.

 • Eksempel på DECIMAL tal: 123.456.789 (decimal tal består kun af tal)
  Det samme tal i HEX format: 75BCD15 (HEX kan bestå af både tal og bogstaver)
  Det samme tal i omvendt HEX format: 15CD5B07

Afhængig af vores kunders interne adgangs-system eller lønnings-lister, kendes kort numrene i forvejen typisk som DECIMAL eller HEX format.

Det vil sige at vi med stor sandsynlighed får brug at konvertere, det der kommer fra køretøjet, til at ligne det vore kunder kender i forvejen.

Heldigvis skal konverteringen kun foretages når der oprettes nye brugere, og heldigvis er det ret let at konvertere.

Konvertering fra HEX-til-DECIMAL eller DECIMAL-til-HEX kan f.eks. gøres i en Windows lommeregner. I lommeregneren, Vis Programmør  - vælg Hex - indtast tallet 75BCD15 og klik på Dec for at få tallet i Decimal: 123456789

Konverter fra Hex til Decimal eller den anden vej

For en større mængde tal som skal konverteres, kan man med fordel gøre det i Excel:

Opsætning af et køretøjs RFID properties
Primært for Ecofleets interne brug.

For test af kundes kort:
Slå alle Properties / RFID konverterne til:

Scan kortet i et køretøj monteret med en Ecofleet tracker og RFID reader, eller på en af vore teststationer.

Åbn rådata vinduet for køretøjet eller teststationen:


Den kolonne i rådata, som viser det tal kunden forventer, databindes til DriverId.
Resten af kolonnerne slås fra igen.


DriverId kolonnen databindes til DriverId_old.