Kørebog - 25 og 60 dages reglen

SKAT har indført to regler omkring anvendelse af firma biler: 25 og 60 dages reglen.

Du kan læse mere omkring disse regler her.

Ecofleet's kørebog kan hjælpe dig med at overholde disse regler.

Ecofleet kan automatisk sende dig en rapport, som oplyser om I overholder disse regler:

25dagesregel.png